Annonce

Biologiudvalget gør et sjældent fund

Biologiudvalget gør et sjældent fund

I pinsen deltog DSFs biologiudvalg i årets Skawtræf. På første dyk ved Hertas Flak, fandt vi, på omkring 20 meters dybde, en helt usædvanlig søstjerne.

Den syvarmede søstjerne, Luidia ciliaris, forekommer i den østlige del af Atlanten, samt Middelhavet.
Den syvarmede søstjerne, Luidia ciliaris, forekommer i den østlige del af Atlanten, samt Middelhavet.

Den var for det første meget større end de søstjerne vi normalt ser i danske farvande, og derudover havde den syv arme, hvilket er usædvanligt da søstjerner som udgangspunkt har fem (eller ti) arme. Under resten af dykket fandt vi flere andre individer, som også havde syv arme, hvilket bekræftede at der var en population af syvarmede søstjerne på stedet.

Syvarmet

Aftenen blev brugt på at artsbestemme dyret og vi fandt frem til at det kunne være arten Luidia ciliaris. Den har ikke noget dansk navn, men kaldes på engelsk for seven-armed sea star, hvorfor vi foreslår, at vi fremover kalder denne søstjerne for “syvarmet søstjerne”.

Billede
På et dyk ved Hertas Flak, fandt biologiudvalget denne usædvanlige søstjerne.

Da vi ikke kunne finde andre danske observationer af arten og da vores opslagsværker kaldte den for sjælden, var vi noget usikre på vores bestemmelse, hvorfor vi kontaktede eksperterne på Zoologisk museum, som kunne bekræfte vores formodning om at at det var Luidia ciliaris vi havde fundet, og at der ikke er andre sikre fund af denne art i Danmark. Biologiudvalget har altså fundet en ny art for Danmark!

Den syvarmede søstjerne er almindelig ved den svenske Kattegat-Skagerrak kyst, så den er formentlig vandret over havbunden til Hertas Flak. Den bevæger sig hurtigt og lever især af slangestjerner. Det bliver spændende at følge med i hvordan den udbreder sig fremover, og hvilken effekt den vil have på den danske natur.

 

Annonce