Annonce

Dykkerklokken event samlede mere end 60 dykkere i Frederikshavn

Dykkerklokken event samlede mere end 60 dykkere i Frederikshavn

Sektion

Frederikshavn Sportsdykkerklub var arrangør, og den gamle Frederikshavn Bedding dan­nede rammen om det store dykkerevent, der tiltrak mere end 60 dykkere fra hele landet og en lang række frivillige hjælpere.

Dykker, Frederikshavn Sportsdykkerklub

Hvert år arrangeres der et sted i landet et stort dykkerevent, hvor dykkere mødes og udforsker det lokale områdes specielle og gode dykkerspots. I år var det Frederikshavn Sportsdykkerklub, der var arrangør og havde inviteret dykkere fra hele landet til Frederikshavn. Formålet er først og fremmest, at en lokal klub kan vise sine bedste lokale dykkerspots frem for andre dykkere og klubber, og dernæst, at der kan skabes socialt samvær og nye bekendtskaber og netværk på tværs af klubberne.

Frederikshavn Sportsdykkerklub har hjemsted på den gamle Frederikshavn Bedding, som drives i samarbejde med foreningsskibet W. Klitgaard, Værftshistorisk Selskab og Kystmuseet. Her har dykkerklubben sin motorbåd, Frederikke, liggende ved bådebroen, og to rib-både stående i bådhal, samt plads til kompressor og dykkerudstyr. Sammen med de øvrige brugere af beddingen deles mødelokaler og øvrige faciliteter. Beddingens store bådhal blev til lejligheden indrettet til festsal, hvor weekendens måltider blev indtaget, og hvor der om aftenen var spisning, musik og godt socialt fællesskab, hvor der sikkert blev fortalt en røverhistorie eller to fra havets bund.

Freja

Allerede fredag eftermiddag begav de mange dykkere sig ud på første dyk. Dykkerne deltes op i mindre hold, der skiftede mellem de forskellige lokationer for, at der ikke skulle være for mange dykkere i vandet samme sted på en gang. Der var planlagt dykning på vraget af slæbebåden Freja, der ligger på 24 meters dybde ud for Frederikshavn Havn, og på boblerevene, eller korallerne, som de også kaldes.

Freja er en gammel slæbebåd bygget i Stockholm i 1884. Freja var i februar 1994 undervejs fra Frederikshavn mod Göteborg, da skibet kort efter afsejlingen tog vand ind og sank. Besætningen nåede at gå i redningsflåden og blev bjærget af færgen Stena Jutlandica. Vraget står på havbunden ved en svag hældning til styrbord. Der er adgang til styrehus og lukaf bag styrehuset. Vraget er overskueligt, lyst og dejligt at dykke på, kan besøges af de fleste, og er på den beskedne dybde og korte afstand til Frederikshavn et populært dykkermål.

Boblerev

Korallerne er en slags sandstensformationer, der rejser sig omkring steder, hvor gasser bobler op fra havbunden. Disse boblerev er en meget sjælden og unik naturtype, og Danmark er det eneste sted, hvor der er fundet aktive boblerev i Europa. Boblerevene er udbredt i farvandet mellem Læsø og Vendsyssel op mod Skagen, hvor de har været kendt af de lokale fiskere som gode fiskepladser, hvor man dog skulle passe på sine garn. Særligt omkring øgruppen Hirsholmene ud for Frederikshavn er boblerevene også populære dykkermål.

Boblerev er noget af det tætteste, vi kommer på tropiske koralrev herhjemme, og de er levested for et væld af fisk, andre marine dyr og alger.

Revene er dannet af metangas, der siver op igennem undergrunden. Undervejs foregår der en kemisk reaktion, hvor anaerobe bakterier, dvs. bakterier der lever uden ilt, nærmest kitter bundens sandkorn sammen til en kalkholdig betonlignende struktur. Denne proces er foregået nede i selve havbunden. Senere har ændrede strømforhold ført til erosion af havbunden og sedimentet er ført væk således, at revene i dag er frilagt.

Nogle steder, står formationerne som store plader, der danner hulrum, andre steder, som flere meter høje søjler, der rejser sig fra havbunden. De boblende rev er helt specielle for området omkring Hirtsholmene og vakte stor begejstring fra dykkerne fra den øvrige del af landet.

Lørdag var der to dykninger afbrudt af frokost på Hirtsholmene. Søndag var der igen planlagt en dykkertur, inden en intens, men spændende og hyggelig weekend sluttede.

Planlægning og koordinering

Det kræver god planlægning og koordinering, når mere end 60 dykkere skal i vandet. En hel flåde af dykkerbåde og rib-både var samlet for at bringe dykkerne ud til de gode dykkersteder, og mellem dykkene skulle der fyldes nyt luft på flaskerne, så flere ekstra kompressorer var kørt ind på beddingen for at sikre luftforsyningen.

Ud over det praktiske i forhold til dykningen skulle der sørges for god forplejning, både om aftenerne og imellem dykkene. Det var fantastisk at opleve, hvordan de mange frivillige bag arrangementet bakkede op og sørgede for alt lige fra luft og mad, til dykkerbåde, musik, underholdning og godt selskab – og så selvfølgelig spændende dykninger. Allerede i de indledende faser i planlægningen af det store event opstod der gode kontakter til andre dykkerklubber, der var beredvillige til at hjælpe med erfaringer fra lignende arrangementer, samt til at medbringe de både og det udstyr, der skulle til, for at få det hele til at gå op. I løbet af weekenden oplevede vi også at snakken gik, og at der blev delt erfaringer og skabt nye forbindelser mellem dykkere og dykkerklubber på tværs af landet.

Det har været en hård omgang, men en stor oplevelse at stå bag arrangementet, og i Frederikshavn Sportsdykkerklub er man rigtig godt tilfreds med forløbet, som har givet nye oplevelser og nye kontakter til at komme rundt i landet og opleve mere af livet under overfladen.

Kilde(r)
Frederikshavn Sportsdykkerklub
Annonce