Annonce

Biologiudvalget

På tang lever der mosdyr, og det kan se ud som en stor hvid belægning lige umiddelbart. Men det er et levende dyr, som lever på tangen. På billedet er det vist i en stor forstørrelse. Hver enkelt lille ”cellelignende” del er et selvstændig dyr, som lever af plankton
På tang kan der forekomme store hvidlige belægninger, der nærmest ligner kalkaflejringer. Ved nærmere eftersyn vil man imidlertid kunne se at det er kolonier af små dyr, kaldet mosdyr, som er kolonidannende smådyr, som findes i alle have og almindelige i danske farvande. Hver enkelt lille ”celle” på fotoet er et selvstændig dyr, som lever af plankton de filtreres fra vandet. Det sker vha. en cilieklædt tentakelkrone, lophophor, omkring munden.

Marinbiologi Kursus

Kurset i Marinbiologi udgøres af en kombination af teorilektioner, praktiske opgaver samt en dykkerdag, hvor deltagerne indsamler prøver og efterfølgende undersøger de opsamlede tang og fisk mv. Kurset rundes af med en enkelt dag med teorilektioner og fremlæggelse af kursisternes egne opgaver.

Kurset var en virkelig øjenåbner for det liv man kan opleve under vandet, og som du før aldrig havde lagt mærke til. Oven i hatten fik du en teoretisk indførsel i marinbiologi, på et plan hvor alle kunne være med. Som ekstra bonus blev dit dykker netværk udvidet med helt nye mennesker. Så er du interesseret i havet og det liv der findes deri, kan jeg varmt anbefale DSF Biologi kursus

Mogens Koelmeyer, Silkeborg Frømandsklub. 

Den syvarmede søstjerne, Luidia ciliaris, forekommer i den østlige del af Atlanten, samt Middelhavet.
Den syvarmede søstjerne, Luidia ciliaris, forekommer i den østlige del af Atlanten, samt Middelhavet.

Biologiudvalget gør et sjældent fund

Den var for det første meget større end de søstjerne vi normalt ser i danske farvande, og derudover havde den syv arme, hvilket er usædvanligt da søstjerner som udgangspunkt har fem (eller ti) arme. Under resten af dykket fandt vi flere andre individer, som også havde syv arme, hvilket bekræftede at der var en population af syvarmede søstjerne på stedet.