Annonce

Seneste nyt

De gode mennesker fra Waterproof skåler efter en vellykket dykkermesse

Rapport fra Dykmässan 2024

Vi drog alle et lettelsens suk, da vi så det store publikum strømme ind på Dykmässan lørdag morgen den 10. februar. I denne sammenhæng udgøres vi af Tommy Jarnbrink, som er grundlægger og hovedarrangør af dykkermessen, samt det redaktionelle team bag X-Ray Mag og Sportsdykkeren, som alle havde lagt et hårdt arbejde i at organisere og promovere dykkermessen over for både det lokale og internationale netværk for at tiltrække nye besøgende.

Messens arrangør Tommy Jarnbrink kan kontaktes med spørgsmål om næste års Dykmässa.

Videofil

Prøvedyk blev tilbudt i bassinet, som var opsat i området mellem bådudstillingen og dykkermessenudstillingen.

Kurser i Marinbiologi

Kursus: Marinbiologi - Koralrev

Kursisterne vil erhverve sig indgående viden om udbredelse, opbygning, funktion og livscyklus af varmtvandskoraller og dyreliv. På kurset vil der ligeledes være mulighed for at se levende koraller i mikroskop.

Kurset er opdelt i en teoretisk del, der kommer til at foregå over en weekend.  Derudover en enkelt dag senere, hvor deltagerne præsenterer en opgave, som de har valgt at fremlægge for de andre kursister.

Datoer:  27-28 januar samt 17. februar 2024 i Dykkerklubben Helgoland, København.

Jesper Risløv, formand for Dansk Sportsdykker Forbund
Jesper Risløv, formand for Dansk Sportsdykker Forbund

Et tilbageblik og et kig fremad

Jeg vil nok definere mig selv som værende mest af alt en vragdykker, men det til trods har jeg allerede meldt mig på et koralrevskursus i januar måned. Det skader jo ikke at blive klogere – er der vist nogen, der har sagt – så nu prøver jeg det også. Jeg ved udmærket godt, at havene omkring Danmark ikke har så mange koraller og lignende, men mange af mine dyk foregår under varmere og mere eksotiske himmelstrøg. Så det kan være, at min referenceramme for det, jeg ellers bare ser som grøntsager under vand, ændrer sig lidt. 

VM i UV-rugby – Medaljetørken er brudt!

Undervands rugby (UVR) har udviklet sig til at være en sport, der spilles verden over, og på trods af at Canada er en ret ung UVR-nation, så stod den canadiske by, Montreal, i spidsen for det 12. VM i undervandsrugby i starten af juli måned. VM i UVR afholdes hvert fjerde år, og begge de danske UVR-landshold har udviklet sig stabilt gennem de sidste to VM-perioder. Særligt for det danske herrelandshold og herrelandsholdstræner, Michael Kragh, var VM’et et foreløbigt punktum for 8 års målrettet arbejde, og der var derfor stor forhåbning om endelig at kunne træde op på VM-podiet. 

Vasa1628: Spiritus genskabt fra et vrag fra det 17. århundrede

Vraget og al den omfattende marinarkæologiske viden som forskningen i både skib og dets mange artefakter finder jeg dybt fascinerende, og jeg forsømmer ingen lejlighed til at besøge museet og dets mangefacetterede udstillinger hver gang jeg kommer til Stockholm. Jeg bliver aldrig træt af det, for man finder hele tiden ud af mere, om hvordan livet var ombord på skibene i 1600-tallet.

Vi kan gøre gavn

I mange år har sportsdykkere givet en hånd med til at rydde havnebassiner, kanaler, søer og åer for diverse skrald, der har været smidt af miljøsvin. Og som formand Jesper var inde på i forrige nummer, kan vi bestræbe os på at indsamle og optage det plastik, som vi måtte støde på under vores færd under overfladen. Det er i hvert fald en start.

Carcinus maenas er en almindelig strandkrabbe og en vigtig invasiv art, der er opført blandt de 100 ”verdens værste fremmede invasive arter”. (Foto: Hans Hillewaert/Wikimedia/CC BY-SA 4.0 DEED)

Forsuring af havet kan føre flere invasive arter til danske farvande

Havforsuring påvirker biologiske processer i en bred vifte af marine taxa (grupperinger af arter – red.). En ny undersøgelse, som er offentliggjort i Research and Reports in Biodiversity Studies, viser, at specielt koralrevene i troperne står over for en lang række indbyrdes forbundne problemer (blegning, korrosion, sygdom, spredning af tang, invasive arter), som alle er forårsaget af stigende CO2-niveauer.

UV-Foto Galleri: David Holland

Dave Holland er en britisk undervandsfotograf, som har dykket siden 2005 og været dykkerinstruktør siden 2006. Han underviser i dykning hos ScubaGear i Ringsted og leder dykkerture for klubbens medlemmer. Tidligere har han arbejdet som dykkerinstruktør i både Wales og Egypten i en årrække. Her deler han nogle af sine foretrukne undervandsfotografier fra Danmark og udlandet.

Marinarkæologisk sportsdykkerdag i Årøsund

Dagen var arrangeret af det genstartede Marinarkæologiske Udvalg (MAU) under Dansksportsdykker Forbund på opfordring og i samarbejde med Museum Sønderjyllands arkæologiske afdeling i Haderslev og Langelands Museum. Dagen blev afviklet takket været gode frivillige hjælpere og logistikstøtte fra Haderslev Dykkerklub i samarbejde med de frivillige medlemmer af MAU.

Nanomia bijuga siphonophore.

Siphonophore-kolonier svømmer ved at koordinere individernes vandstråler

Nanomia bijuga hører til en gruppe organismer, der kaldes for physonect siphonophores, som er en gruppe af kædelignende hydrozoiske rovdyr, der er beslægtede med gopler, anemoner og koraller.

Denne sifonofor bevæger sig rundt i havet i kolonier, der måler omkring 30 centimeter i længden. Hver sektion i en koloni er en specialiseret gruppe af genetisk identiske individer, der udfører forskellige funktioner.

Annular seabream (<i>Diplodus annularis</i>)

Nogle fisk lærer at undgå fiskegrej, andre gør ikke

I mange tilfælde er vurderingen af fiskebestandes størrelse baseret på data, der stammer fra fiskeri såsom  fiskemarkeder og auktioner. Man opererer med en antagelse om, at jo lavere fangsterne er indenfor en vis periode, jo mindre må fiskebestanden være. Altså en direkte korrelation.

Men tyske forskere har netop vist, at nogle fiskearter ændrer adfærd for at undgå redskaber i områder med høj lystfiskerintensitet sammenlignet med fisk, der udsættes for lave udnyttelsesniveauer i nærheden af beskyttede havområder.