Annonce

Marinbiologi Kursus

Marinbiologi Kursus

Kurset i Marinbiologi, som er en kombination af teorilektioner og praktiske opgaver, blev senest afholdt den 5-6 samt 19 November på Fyn.

På tang lever der mosdyr, og det kan se ud som en stor hvid belægning lige umiddelbart. Men det er et levende dyr, som lever på tangen. På billedet er det vist i en stor forstørrelse. Hver enkelt lille ”cellelignende” del er et selvstændig dyr, som lever af plankton
På tang kan der forekomme store hvidlige belægninger, der nærmest ligner kalkaflejringer. Ved nærmere eftersyn vil man imidlertid kunne se at det er kolonier af små dyr, kaldet mosdyr, som er kolonidannende smådyr, som findes i alle have og almindelige i danske farvande. Hver enkelt lille ”celle” på fotoet er et selvstændig dyr, som lever af plankton de filtreres fra vandet. Det sker vha. en cilieklædt tentakelkrone, lophophor, omkring munden.

Kurset i Marinbiologi udgøres af en kombination af teorilektioner, praktiske opgaver samt en dykkerdag, hvor deltagerne indsamler prøver og efterfølgende undersøger de opsamlede tang og fisk mv. Kurset rundes af med en enkelt dag med teorilektioner og fremlæggelse af kursisternes egne opgaver.

Teori og praktiske øvelser

På kursets første dag, hvor vi mødtes i dykkerklubben Neptun i Odense, blev der lagt ud med en generel gennemgang af havets biologi. Herunder en beskrivelse af dyre- og planteliv på forskellige dybder, geologien og saltholdighedens betydning for livet i havet samt strømforhold i danske farvende.

På den næste del af kurset fokuseredes der på specifikke beskrivelser af forskellige arter fisk, muslinger, søstjerner, rejer, tang mv. Herunder de forskellige livsformer, som lever på tangen, fisk og yngel som gemmer sig i tangen samt muslinger, fisk og andre dyr som lever på eller gravet ned i sandbunden. Deltagerne fik endvidere en indføring i hvad de forskellige arter indtager af føde. 

Dykning

På kursets anden dag mødtes deltagerne i Dykkerklubben Aktiv, som har hjemme i Fredericia. Dagen startede med en instruktion af dagens dykning som fandt sted i Lillebælt. Der blev også delt opgaver ud hvorunder deltagerne skulle indsamle forskellige typer tang og finde forskellige dyr og tage det med op.

Efterfølgende skulle kursisterne undersøge de ting, som de havde indsamlet under dagens dykning. Alt bliver lagt i forskellige bakker og sorteret. Opgaven gik derefter ud på at artsbestemme de forskellige dyr og tang arter ved brug af mikroskoper og opslagsværker. Det er her deltagerne får en god oplevelse af og fornemmelse for hvad de tidligere er blevet undervist i og kan knytte praktisk erfaring sammen med deres nye viden.    

Fremlægning

På kurset sidste dag fik hver kursist til opgave at lave en fremlæggelse på ca. 10 minutter for de andre deltagere. Emnet kunne vælges frit og var en god øvelse hvorunder deltagerne kunne prøve deres nye kundskaber af. Kurset blev herefter afsluttet med en evaluering og udlevering af certifikater.

Kurset blev afsluttet med en evaluering og udlevering af certifikater.

Kurset var en virkelig øjenåbner for det liv man kan opleve under vandet, og som du før aldrig havde lagt mærke til. Oven i hatten fik du en teoretisk indførsel i marinbiologi, på et plan hvor alle kunne være med. Som ekstra bonus blev dit dykker netværk udvidet med helt nye mennesker. Så er du interesseret i havet og det liv der findes deri, kan jeg varmt anbefale DSF Biologi kursus

Mogens Koelmeyer, Silkeborg Frømandsklub. 

Fact file

Biologiudvalget har en hjemmeside på Facebook. Meld jer til denne hjemmeside på:

Dansk Sportsdykker Forbund Biologiudvalgs venner

Hjemmesiden er et forum for alle, som har en interesse i at følge med i forskellige emner indenfor marin biologi.

Hjemmesiden kan og bliver brugt til for medlemmerne til f.eks.:

  • Biologiudvalget sender kursusinformationer ud om kommende kurser.
  • Deltagere på kurser skriver om deres oplevelser.
  • Medlemmer tager foto og videoer, som de vil dele med os alle.
  • Spørgsmål og søgen om oplysninger om tang og fisk mv., som der måske er nogle, som kender til.
  • Miljøproblematikker.
    • De kan være forurening.
    • Oprettelse miljøzoner for bevarelse af livet i havet.
  • Andre interessante for medlemmerne.

Så meld jer til denne hjemmeside, hvis i vil følge med i, hvad der er op i tiden:    

Annonce