Annonce

Marinarkæologisk sportsdykkerdag i Årøsund

Marinarkæologisk sportsdykkerdag i Årøsund

Sektion

Søndag den 27. august var mere end 30 sportsdykkere samlet til den første række af marinarkæologiske events for sportsdykkere.

Dagen var arrangeret af det genstartede Marinarkæologiske Udvalg (MAU) under Dansksportsdykker Forbund på opfordring og i samarbejde med Museum Sønderjyllands arkæologiske afdeling i Haderslev og Langelands Museum. Dagen blev afviklet takket været gode frivillige hjælpere og logistikstøtte fra Haderslev Dykkerklub i samarbejde med de frivillige medlemmer af MAU.

Arkæologerne Frauke Witte og Christian Heiberg R. Thomsen stod for introduktion til dykning efter menneskeskabte stenaldergenstande, som er mellem 2.000 og 4.000 år gamle, såsom flinteflækker, pilespidser og afslag af flintesten. De havde medbragt eksempler på hvilke genstande, der skulle ledes efter under vand, og der blev givet en meget grundig introduktion i registrering af metadata som præcise GPS-positioner, vanddybde, temperatur og findetidspunkt samt visuelle observationer i form af fotos eller video spiller en afgørende rolle for den informations-flow fra offentligheden, som museerne har brug for til deres forskning.

Her kan sportsdykkerne hjælpe de professionelle arkæologer. Ved systematisk indsamling af disse data, får arkæologerne samlet ny viden om et givent område.

Denne søndag var det området ved Gammelbro Camping, hvor høfterne nord for campingpladsen afgrænsede området med lavt vand på mellem 2-5 meters dybde. Her findes mange forarbejdede flintgenstande fra stenalderen. Hele 130 genstande blev i løbet af 4 timer fundet af sportsdykkerne og med særlig tilladelse fra museerne, optaget og bragt med arkæologerne hjem.

Flere arrangementer 

Marinarkæologisk Udvalg håber på at dagen bliver den første i en række af tilsvarende events afholdt af MAU i samarbejde med de regionale museer, i landets øvrige regioner; Herunder Midt- og Nordjylland samt Sjælland og Fyn. Der er allerede nu ved at blive planlagt marinarkæologiske dykkerdage for foråret 2024. Desuden vil MAU i løbet af efteråret og vinteren løbende videreformidle information om marinarkæologiske emner via Facebook siden: Dansk Sportsdykker Forbund MAU

Der vil også blive igangsat et arbejde med udarbejdelse af et indberetningssystem, hvor sportsdykkere let og enkelt kan indberette deres fund og observationer til museerne. Har man interesse og lyst til at arbejde med marinarkæologiske emner som sportsdykker, eller har man ideer og forslag til hvad MAU skal beskæftige sig med, så kan udvalget altid kontaktes via formand Peter H. Lajgaard, email mau@sportsdykker.dk.

Annonce