Annonce

Søgen i Vejle Fjord fandt kun én skrubbe

Søgen i Vejle Fjord fandt kun én skrubbe

Sektion

”Vejle Fjord er blevet et symbol på vores katastrofale havmiljø,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Skrubbe

Det trak overskrifter da miljøminister Magnus Heunicke i midten af august besøgte Vejle Fjord sammen med erhvervsminister Morten Bødskov og fødevareminister Jacob Jensen. Formålet med besøget var at diskutere Danmarks Havplan og forstå vandtilstanden i Vejle Fjord. Under besøget udtalte Heunicke, at Vejle Fjord er blevet et symbol på Danmarks katastrofale havmiljø. Han nævnte, at han blev bekymret tidligere på året, da han så optagelser, hvor man efter 70 timers søgen kun fandt én skrubbe i fjorden. Heunicke understregede vigtigheden af at reducere kvælstofudledningen i fjorden for at forbedre biodiversiteten.

Billede
Vejle Fjord, Danmark
Vejle Fjord. Foto: Sjaak Kempe / Flickr / CC BY 2.0

Som en del af indsatsen mod miljøproblemerne i fjorden er det blevet forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i Vejle Fjord. Dette forbud er en del af en bredere aftale om Danmarks Havplan, hvor målet er at øge andelen af strengt beskyttede naturområder på havet. Derudover arbejdes der på Vandområdeplan 3, som sigter mod at reducere kvælstofudledningen i Vejle Fjord med 25%.

Der er også igangsat projekter, hvor forskere har plantet ålegræs på havbunden i fjorden for at undersøge planternes optag af kvælstof og fosfor. Heunicke påpegede, at en af nøglerne til forbedring af havmiljøet er at give ro til havbunden og sikre, at vandet fra Vejle Å ikke indeholder for meget kvælstof.

”Vi fik at vide af biologerne, at noget af det vigtigste er at give ro til havbunden,” siger Magnus Heunicke. Udplantning af ålegræs kan bidrage til at fjerne næringsstoffer og etableringen af muslingebanker, som også er med til at rense vandet, er blandt nødvendige tiltag, der skal tages i brug, udtaler miljøministeren.

Havets biodiversitet skal beskyttes

Danmarks Havplan, aftalt den 7. juni 2023 mellem flere politiske partier, har som formål at skabe en balance mellem Danmarks maritime erhverv, beskyttelse af havmiljøet og biodiversitet, og fremtidens energiforsyning. Planen lægger vægt på at øge Danmarks og Europas energiuafhængighed ved at udnytte Nordsøens havvindspotentiale. Samtidig skal havets biodiversitet beskyttes, da den er under pres.

Planen forudser en fordobling af havareal dedikeret til vedvarende energi fra 15% til 30%. Derudover vil der blive udlagt mere end 30% af havarealet til naturbeskyttelse, med en stigning i strengt beskyttede områder fra 4% til 10% inden 2030. Fiskeriet, et vigtigt erhverv i kystområderne, skal også understøttes bæredygtigt, med en afsætning af 75 mio. kr. frem mod 2030.Link: Danmarks Havplan

Annonce