Annonce

Plynding af vrag koster tre svenske mænd fængselsstraf

Den svenske appeldomstol har skærpet straffen af tre mænd for plyndring af historiske skibsvrag i Østersøen og omstødt de oprindelige straffe, der lød på samfundstjeneste og bøde, og i dømt mændene lange fængselsstraffe.

Forskellige typer glas, porcelæn, træskulpturer, mønter og en jernkanon fra det 17. århundrede er nogle af de hundredvis af genstande, som de fire mænd er anklaget for at have fjernet fra Østersøens bund fra forskellige skibsvrag.

Med en skelsættende juridisk afgørelse har appelretten i Sverige ændret straffene for fire mænd, der i 2022 blev dømt for at have overtrådt Sveriges kulturarvslovgivning. Disse personer blev fundet skyldige i at have plyndret flere vrag ud for Ölands kyst, hvilket krænkede bevarelsen af den nationale kulturarv.

I årene 2013 til 2020 bjærgede de dømte mænd en lang række genstande fra skibsvrag nær Öland og brugte nogle af dem til at udsmykke deres hjem. Dykkerlogbøger viser, at deres aktiviteter kan være begyndt så tidligt som i 1987.

Billede
Et udvalg af de genstande, der blev fundet under ransagningen af huset.

Oprindeligt havde byretten idømt tre af mændene til samfundstjeneste og bøder for grov antikvitetsforbrydelse, mens en fjerde mand blev dømt for medvirken og tilskyndelse til disse forbrydelser. Men appelretten skærpede straffen for de tre hovedgerningsmænd, som blev idømt fængselsstraffe.

Fængselsstraffe

Fængselsstraffene er blevet fastsat til henholdsvis et år og fire måneder, et år og to måneder og et år. Appeldomstolens afgørelse afspejler alvoren af skaden på uerstattelig kulturhistorisk information og den kollektive kulturarv. 

Anklager Magnus Ling udtrykte i et videointerview sin tilfredshed med appeldomstolens afgørelse og understregede betydningen af den.Selv om mændene nægtede sig skyldige, indrømmede de, at de havde indsamlet genstande fra havbunden, som de mente var uafhentede fund. 

Advokaten for en af de fængslede mænd, Torgny Palm, var chokeret over den skærpede straf, eftersom han havde forventet en nedsættelse i appeldomstolen. Christian Arnbom, som er forsvarer for en anden af de dømte, planlægger at appellere til Højesteret med henvisning til sagens unikke karakter i svensk retshistorie.

Beskyttelse af den nationale kulturarv

Ifølge svensk lov er historiske genstande og steder beskyttede. Genstande, der findes uden en ejer, især dem, der hentes op fra havbunden, anses derfor for at være statens ejendom. Findere er således forpligtede til, at indrapportere sådanne fund til de relevante myndigheder. Det er desuden ulovligt at forstyrre, fjerne, udgrave eller beskadige et fortidsminde uden tilladelse, og straffen kan variere fra bøde til fængsel, afhængigt af hvor grov forseelsen er.

 

Kilde(r)
Sveriges Television (SVT) (the Swedish public service television)
Swedish Coast guard
Annonce

Other articles and news about Østersøen