Advertisement

Nästan helt intakta forntida skeppsvrak har hittats i Östersjön

Nästan helt intakta forntida skeppsvrak har hittats i Östersjön

Posted in:

Ett team från Sea War Museum Jutland har lokaliserat och filmat tre unika och exceptionellt välbevarade skeppsvrak i Östersjön. Fartygen antas vara över 300 år gamla och står så gott som orörda på havsbotten.

Cannon wreck seen from starboard bow
Cannon wreck seen from starboard bow

Upptäckten i Östersjön är aldrig tidigare skådad och har avslöjat skeppsvrak som är hundratals år gamla. Två av dem är med stor säkerhet lastfartyg från Nederländerna, medan det tredje och största ska vara ett skandinaviskt fartyg.

Alla tre skeppsvraken står som spökskepp nästan oskadda i totalt mörker på havsbotten på cirka 150 meters djup och bortom räckhåll för moderna fiskefartyg.

"Det var fantastiskt att se vraken dyka upp på skärmen när vi skickade en undervattensrobot med en kamera ner till havsbotten. Vraken stod nästan som de gjorde dagen de sjönk för hundratals år sedan. Jag har dykt hela mitt liv och har undersökt hundratals vrak, men jag har aldrig sett något liknande. Fartygen stod som om de precis blivit övergivna, säger Gert Norman Andersen, expeditionsledare och chef för Sea War Museum Jutland.

Expeditionen ägde rum i oktober i samarbete med danska JD-Contractor, som försåg offshorefartyget Sima och undervattensrobotar med avancerad teknik, och med deltagande av experter från Nationalmuseet. Expeditionen, med totalt 27 deltagare, gav sig ut i syfte att undersöka nedbrytningen av vrak och material under vattnet.

Men ingen förväntade sig att hitta vrak som är så välbevarade, säger Andersen.

Videofil

 

För att få fram de bästa bilderna deltog två svenska fotogrammetriexperter  Ingemar Lundgren och Fredrik Skorg  från företaget Ocean Discovery i expeditionen. En undervattensrobot utrustad med en avancerad kamera tog upp tusentals bilder till ytan och återger med stor precision en virtuell bild av vraken så som de faktiskt ser ut.

Bilderna är så detaljerade att man får känslan av att kunna gå runt ett fartyg som sjönk för hundratals år sedan.

Bild
Stettiner galeas är samma typ av fartyg som hittats. Målning av Niels Truslew 1805. 
Källa/Källor
Sea War Museum

Other articles and news about Østersøen, Sverige