Annonce

Sjælden kogge fundet udfor Sverige's vestkyst

Sjælden kogge fundet udfor Sverige's vestkyst

Sidste efterår gjorde den svenske marinarkæolog Staffan von Arbin og hans team et vigtigt fund. De søgte egentlig efter et helt andet vrag da de i stedet fandt et andet og meget gammelt vrag uden for Dyngö, lige uden for Fjällbacka i Bohuslän.

A cog typical of Hansa ships in the 13th century. Illustration by Willy Stöwer after impressions from a seal of the city of Elbing
A cog typical of Hansa ships in the 13th century. Illustration by Willy Stöwer after impressions from a seal of the city of Elbing

Interview og tekst:  Mimo Moqvist

 

—Ja, det er faktisk lidt en speciel historie, for vi ledte faktisk efter et helt andet vrag fra 1500-tallet. Allerede i 2005 kom jeg nemlig i kontakt med en mand, hvis far havde fundet et vrag uden for Dyngö, da han fiskede efter ørred, fortæller Staffan von Arbin.

Faderen, der fandt vraget, levede ikke længere, men sønnen fortalte Staffan, at han lå inde med materiale kan kunne se.

—Hans far havde opbragt en stor bjælke, der nu lå under en presenning i haven. Vi lavede en årringsdatering af træet, som viste sig at stamme fra begyndelsen af det 16. århundrede.

Fund af vraget

I efteråret 2021 dykkede Staffan derfor sammen med kolleger på Dyngö i et forsøg på at finde vraget. Ved hjælp af en drone fandt de en struktur i vandet, der så lovende ud. De dykkede på stedet og fandt ganske rigtigt et vrag.

—Vi forstod ret hurtigt, at det slet ikke var skibet, vi ledte efter, men at det var mindst lige så interessant som vraget fra 1500-tallet, hvis ikke endnu mere interessant.

Billede
Protruding ship logs are heavily infested with shipworm, but under the sediment, the wood is well preserved. Photo by Staffan von Arbin, University of Gothenburg
Dele af vraget der stikker op af sandet er nu kraftigt angrebet at pæleorm, men nede i sedimentet er træværket velbevaret. Foto: Staffan von Arbin, Göteborgs Universitet

Tilladelse og kulstof-14 datering

Vrag fra før 1850 er fredede og må ikke røres uden tilladelse, så Staffan von Arbin kontaktede Amtsstyrelsen for at få tilladelse til at tage prøver med henblik på datering af vraget, hvilket de fik.

En kulstof-14-datering viste, at fartøjet kunne være stamme helt fra det 12. eller 13. århundrede. Den anvendte teknik gav imidlertid blot en omtrentlig datering, så de søgte om en ny tilladelse for at kunne lave en årringsdatering som er mere præcis.

Billede
Marinarkæolog Staffan von Arbin med prøver af tømmer fra vraget. Foto: Anders Säldemark

De næste prøver blev udtaget i slutningen af ​​november, og von Arbin fik lidt flere data om skibet, da de skulle hente nogle prøver. Men de måtte vente et par måneder og indtil februar i år, før de modtog resultaterne af dateringen. Det viste sig, at skibet var bygget i perioden 1233-1240 af træ fra det nordvestlige Tyskland.

—Årsringsdatering, eller dendrokronologi, er en rigtig god metode til at bestemme et skibs alder og oprindelse. Der er udviklet referencekronologier til at sammenligne med og generelt er der meget gode referencer for eg, og til dels fyrretræ, hvilket er meget heldigt, da de fleste gamle skibe er bygget af eg.

—Hele vraget er fyldt med forkullet træ, hvilket kraftigt indikerer, at det har været udsat for en voldsom brand. Måske er det årsagen til at det er sunket der. De dele af vraget, der er blotlagt, er nu hårdt angrebet af pæleorm, men meget mere findes bevaret i bundsedimentet. Vraget er omkring 10x5 meter, men vi vurderer, at skibet oprindeligt har været omkring 20 meter langt, hvilket er et ret stort skib for den tid.

Yderligere undersøgelser

Håbet er på sigt at kunne gennemføre en større undersøgelse af Dyngö-koggen som vraget nu kaldes. Men det kræver meget planlægning, forberedelse og finansiering. Det er ikke kun personale og udstyr, der koster. Under en udgravning skal fundene derudover ikke kun undersøges, men også bevares. Hvis det kan sandsynliggøres, at en udgravning bidrager med væsentlig ny viden, kan der ansøges om støtte dertil.

—Det er noget af et arkæologisk puslespil, vi lægger, men et som giver os vigtig historisk viden. Dels opnår vi et bedre kendskab til skibstypen, hvilket kan være med til at kaste lys over koggens udvikling eftersom Dyngö-koggen er et af de ældste der er fundet. Dels kan vi muligvis finde ud af hvorfor det er endt der hvor det nu ligger. Selvom det er brændt, kan vi muligvis bestemme hvilken fragt det havde ombord, og ud fra det udlede, hvor det kom fra, og hvor det var på vej hen.

Staffan von Arbin har arbejdet med marinarkæologi i mere end 20 år, men har hovedsageligt beskæftiget sig med arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med projekteret infrastruktur som for eksempel nye havne anlæg eller andre store udgravninger.

—Men for tiden er jeg også i gang med en doktorafhandling, om middelalderskibsfarten i Bohuslän. Så det var meget passende, at jeg fandt dette vrag lige nu.

Betydningsfulde fund

—Jeg har selvfølgelig gjort en del fund gennem årene, men aldrig noget så gammelt. Vi var måske ikke først klar over, at det var SÅ gammelt, og at det var kogge. Blot at det faktisk var et rigtig gammelt fund. Det er de øjeblikke, du lever og ånder for som arkæolog—når du får et spændende resultat eller gør et spændende fund. Det er det, der driver dig, samt det at kunne lægge dette puslespil, som jeg talte om. Så var det selvfølgelig ekstra sjovt, at det passer så godt til specialet at finde Bohusläns ældste vrag!

Det 1500-tals vrag han og teamet oprindeligt søgte efter har de dog ikke fundet endnu.

—Det kunne jo derfor være skægt om vi også skulle lykkes med at finde det. Men lige nu er koggen selvfølgelig mere interessant at beskæftige sig med.

 

Fact file

KOGGE

Koggen var en skibstype, der dominerede skibsfarten i Nordeuropa i perioden 1150–1450. Den var kendetegnet ved et kasseformet, fladbundet og rummeligt skrog med en ret stævn, kravelbygget bund og klinkbygget sider samt et firkantet råsejl på den centralt placerede mast.

Det er ofte forbundet med det nordtyske hanseforbunds kommercielle succes i middelalderen. Skibstypen er nævnt i skriftlige kilder og er afbildet på segl og malerier, men er også kendt gennem omkring 30 skibsvragfund fra hele Europa. Dyngö-koggen er et af de ældste kogger, der er fundet og det syvende, der er fundet i svensk farvand.

Annonce

Other articles and news about Østersøen, Sverige