Advertisement

Plundrare av skeppsvrak i Östersjön dömda till fängelse

Plundrare av skeppsvrak i Östersjön dömda till fängelse

Posted in:

Hovrätten har skärpt straffen för tre män som plundrat historiska skeppsvrak i Östersjön och omvandlat de ursprungliga straffen på samhällstjänst och böter till fängelsestraff.

Olika typer av glas, porslin, träskulpturer, mynt och en järnkanon från 1600-talet är några av de hundratals föremål som de fyra männen anklagas för att ha plockat upp från Östersjöns botten från olika skeppsvrak.

I ett avgörande rättsligt beslut har hovrätten ändrat straffen för de fyra män som dömdes 2022 för brott mot den svenska kulturarvslagstiftningen. Dessa personer befanns skyldiga till att ha plundrat flera vrak utanför Ölands kust.

Mellan 2013 och 2020 hämtade de dömda männen en mängd föremål från skeppsvrak nära Öland och använde vissa av dem för att pryda sina hem. Uppgifter i dykloggböcker tyder på att deras verksamhet kan ha inletts så tidigt som 1987.

Bild
Ett urval av återfunna artefakter som hittades under genomsökningen av huset

Ursprungligen hade tingsrätten dömt tre av männen till samhällstjänst och böter för grovt fornminnesbrott, medan en fjärde man dömdes för medhjälp till dessa brott. Efter överklagande har dock hovrätten dömt de tre huvudgärningsmännen till fängelsestraff.

Fängelsestraff

Fängelsestraffen har bestämts till ett år och fyra månader, ett år och två månader respektive ett år. Hovrättens beslut återspeglar allvaret i skadan på oersättlig kulturhistorisk information och kulturarvet.

Åklagare Magnus Ling uttryckte i en videointervju sin tillfredsställelse med hovrättens dom och framhöll betydelsen av beslutet.

Trots att männen nekade till brott medgav de att de samlat föremål från havsbotten, som de trodde var lösfynd. Advokaten till en av de fängslade männen, Torgny Palm, uttryckte chock över det skärpta straffet, eftersom han hade förväntat sig en sänkning i hovrätten.

Christian Arnbom, som företräder en annan dömd man, planerar att överklaga till Högsta domstolen med hänvisning till att fallet är unikt i svensk rättshistoria.

Skydd av det nationella kulturarvet

Enligt svensk lag är historiska artefakter och platser skyddade. Föremål som hittas utan ägare, särskilt sådana som hämtats från havsbotten, betraktas som statlig egendom. Upptäckare är skyldiga att rapportera sådana fynd till lämpliga myndigheter. Att störa, ta bort, gräva ut eller skada en fornlämning utan tillstånd är olagligt, med påföljder från böter till fängelse, beroende på hur allvarligt brottet är.

Källa/Källor
Sveriges Television (SVT) (the Swedish public service television)
Swedish Coast guard

Other articles and news about Østersøen