Vrak & Arkeologi

Olika typer av glas, porslin, träskulpturer, mynt och en järnkanon från 1600-talet är några av de hundratals föremål som de fyra männen anklagas för att ha plockat upp från Östersjöns botten från olika skeppsvrak.

Plundrare av skeppsvrak i Östersjön dömda till fängelse

I ett avgörande rättsligt beslut har hovrätten ändrat straffen för de fyra män som dömdes 2022 för brott mot den svenska kulturarvslagstiftningen. Dessa personer befanns skyldiga till att ha plundrat flera vrak utanför Ölands kust.

Mellan 2013 och 2020 hämtade de dömda männen en mängd föremål från skeppsvrak nära Öland och använde vissa av dem för att pryda sina hem. Uppgifter i dykloggböcker tyder på att deras verksamhet kan ha inletts så tidigt som 1987.

Vasa1628: Sprit återskapad från Vasaskeppet

Jag tycker att vraket och all den omfattande marinarkeologiska kunskapen och forskningen kring både fartyget och dess många föremål är djupt fascinerande, och jag missar aldrig ett tillfälle att besöka museet och dess mångfacetterade utställningar varje gång jag kommer till Stockholm. Jag tröttnar aldrig på det, för man får alltid veta mer om hur livet var ombord på skepp under 1600-talet.

Cannon wreck seen from starboard bow
Cannon wreck seen from starboard bow

Nästan helt intakta forntida skeppsvrak har hittats i Östersjön

Upptäckten i Östersjön är aldrig tidigare skådad och har avslöjat skeppsvrak som är hundratals år gamla. Två av dem är med stor säkerhet lastfartyg från Nederländerna, medan det tredje och största ska vara ett skandinaviskt fartyg.

Alla tre skeppsvraken står som spökskepp nästan oskadda i totalt mörker på havsbotten på cirka 150 meters djup och bortom räckhåll för moderna fiskefartyg.

Videofil

 

För att få fram de bästa bilderna deltog två svenska fotogrammetriexperter  Ingemar Lundgren och Fredrik Skorg  från företaget Ocean Discovery i expeditionen. En undervattensrobot utrustad med en avancerad kamera tog upp tusentals bilder till ytan och återger med stor precision en virtuell bild av vraken så som de faktiskt ser ut.