Annonce

Østersøen

Forskellige typer glas, porcelæn, træskulpturer, mønter og en jernkanon fra det 17. århundrede er nogle af de hundredvis af genstande, som de fire mænd er anklaget for at have fjernet fra Østersøens bund fra forskellige skibsvrag.

Plynding af vrag koster tre svenske mænd fængselsstraf

Med en skelsættende juridisk afgørelse har appelretten i Sverige ændret straffene for fire mænd, der i 2022 blev dømt for at have overtrådt Sveriges kulturarvslovgivning. Disse personer blev fundet skyldige i at have plyndret flere vrag ud for Ölands kyst, hvilket krænkede bevarelsen af den nationale kulturarv.

I årene 2013 til 2020 bjærgede de dømte mænd en lang række genstande fra skibsvrag nær Öland og brugte nogle af dem til at udsmykke deres hjem. Dykkerlogbøger viser, at deres aktiviteter kan være begyndt så tidligt som i 1987.

Søsalat, som er en grønalge, vokser langs kysterne

Tyve arter af søsalat fundet i Skagerak og Østersøen

Søsalat, som er en grøn makroalge af slægten Ulva, er almindeligt forekommende næsten overalt mellem Skagerak og Østersøen.  Planten formerer sig let og vokser hurtigt, hvilket gør den interessant for en ekspanderende akvakultursektor.  Søsalat kan både anvendes i produktion af fødevare og har forskellige biokemiske anvendelser.

Russian submarine Beluga.

Russisk mini-ubåd i svensk farvand er over 100 år gammel

Den svenske flåde analyserede videooptagelserne leveret af den svenske vragjægergruppe Ocean X Team og konkluderede, at det var tale om vraget af en russisk ubåd, der sank efter en kollision med et svensk fartøj i 1916 under Første Verdenskrig. Ocean X var holdet, der også i sin tid fandt den ”baltisk anomali” som lignede et nedstyrtet rumski

SMS Friedrich Carl

Panserkrydseren Friedrich Carl blev bygget i år 1902 på Blohm & Voss skibsværft i Hamborg, Tyskland. Krigsskibet havde en længde på 126 m og var udstyret med et imponerende udvalg af kanoner og torpedorør. Krydseren var det andet skib i Prinz Adalbert-klassen og indgik i den kejserlige tyske flåde den 12. december 1903.

Cannon wreck seen from starbord bow
Kanon vraget set fra styrbord side

Tre usædvanligt velbevarede skibsvrag fundet på bunden af Østersøen

Et eksperthold fra vestjyske Sea War Museum Jutland er netop hjemvendt fra en ekspedition i Østersøen, hvor de har lokaliseret og filmet tre unikke og usædvanligt velbevarede skibsvrag. Skibene formodes at være over 300 år gamle, og står så godt som urørte på bunden af havet, skriver museet i en pressemeddelse.

Videofil

 

For at få de bedste billeder på ekspeditionen deltog to svenske fotogrammetri-eksperter - Ingemar Lundgren og Fredrik Skorg - fra firmaet Ocean Discovery. En undervandsrobot udstyret med et avanceret kamera, bragte tusindvis af optagelser til overfladen, og gengiver med stor præcision et virtuelt billede af vragene, som de rent faktisk ser ud.

Billederne er så detaljerede, at man får fornemmelsen af, at kunne gå rundt på et skib, der sank for flere hundrede år siden.

Äpplet, port side by lower gundeck
Äpplet, kanonport på nedre kanondæk

Vasa's søsterskib fundet

Äpplet som var bestykket med 64 kanoner da blev søsat i 1629 blev bygget af samme skibsbygger som det berømte 69 meter lange Vasa som nu er udstillet på Vasamuseet i Stockholm, hvor det nu udgør en af Sveriges mest populære turistattraktioner.

Videofil
Model af en karack fra Middelhavet.  Gribshunden har muligvis set ud omtrent som dette skib
Model af en karack fra Middelhavet. Gribshunden har muligvis set ud omtrent som dette skib.

Ny viden om Gribshunden

Det danske krigsskib Gribshunden, der har ligget på bunden af Østersøen siden 1495, er en af de vigtigste skibsfund i Europa.

I løbet af august og september 2022 foretog arkæologer fra Lund Universitet, Blekinge Museum og Vikingeskibsmuseet i Roskilde, yderligere udgravninger på skibsvraget, hvor de gjorde nye fund og foretog for første gang 3D-scanninger, der gør det muligt at skabe en delvis digital rekonstruktion af skibet.

Wreck of Hanseatic kogge in Trave river
Vraget er i stor risiko for at blive nedbrudt og er desuden angrebet af pæleorm.

375 år gammelt vrag fundet i flod nær Lübeck

Skibsvraget, som har vist sig at være omkring 375 år gammelt, blev fundet på en dybde af næsten 12m i ​​Trave-floden—en flod i Schleswig-Holstein som løber ud i Østersøen ved Travemünde. Vraget blev opdaget under rutinemæssige målinger af floden af ​​den lokale vandvejs- og skibsmyndighed, som detekterede en anomali på flodbunden ved hjælp af et multistråle-ekkolod.

Hvad der resterer af vraget er træbjælker og store dele af lasten. Arkæologerne skønner, at skibet var 20 til 25 meter langt.