Advertisement

Hovrätten frikänner dykare från ofrivilligt dråp av dykbuddy.

Hovrätten frikänner dykare från ofrivilligt dråp av dykbuddy.

Posted in:

Arthur Castillo fick sin fällande dom för ofrivilligt dråp upphävd efter att appellationsdomstolen beslutat att han gjorde allt han rimligen kunde förväntas göra under omständigheterna

Arthur Castillo fick sin fällande dom upphävd efter att domstolen gett en annan tolkning av "dykbuddysystemet" som hade varit en avgörande faktor i hans tidigare dom.
Arthur Castillo fick sin fällande dom upphävd efter att domstolen gett en annan tolkning av "dykbuddysystemet" som hade varit en avgörande faktor i hans tidigare dom.

Fredagen den 25 november 2022 fann en lägre domstol dykaren Arthur Castillo, 60, skyldig till ofrivilligt mord på sin mångåriga dykbuddy Christine Gauci som dog efter ett dyk i Mgarr ix-Xini, en vik på Gozos södra kust i Januari 2020. Ms Gauci var medlem i Armed Forces of Malta, dykinstruktör och teknisk dykare.

I en dom som väckte upprördhet i dykvärlden, dömde den lägre domstolen Castillo till ett tvåårigt fängelsestraff, vilket omedelbart överklagades.

Hovrätten friade honom från allt straffansvar på onsdagen, efter att det kom till en annan tolkning av "dykduddysystemet" som hade varit en avgörande faktor i hans tidigare fällande dom, och menade att det inte innebar att de två var ansvariga för varandra .

Med fokus på begreppet medverkande av vårdslöshet sa domstolen att även om offrets egen vårdslöshet inte frikände den anklagade, så skulle det övervägas. Domstolen ansåg att Castillo inte var oaktsam och inte kunde ha förhindrat händelsen att inträffa, rapporterar Times of Malta.

Herr Castillo tackar vänner på Malta och utomlands samt sin familj för deras stöd.

Källa/Källor
TImes of Malta