Utrustning

Section

Efter att ett 18 månader gammalt barn hade fått i sig ett knappbatteri och dött, antogs en ny amerikansk lag som kräver att den amerikanska kommissionen för konsumentproduktsäkerhet (CPSC) skapar säkerhetsstandarder för knappbatterier för att säkerställa att de är säkra för barn i sina förpackningar och när de finns i hushållsapparater

Reese's Law kräver nya säkerhetsstandarder för dykutrustning

År 2022 fick den amerikanska kommissionen för konsumentproduktsäkerhet (CPSC) i uppdrag att utveckla säkerhetsstandarder för knappbatterier, för att säkerställa deras säkerhet i förpackningar och när de införlivas i hushållsapparater.

Den resulterande lagstiftningen, som drevs på av den tragiska dödsolyckan med 18 månader gamla Reese Hamsmith till följd av intag av ett knappbatteri, föreskriver omfattande säkerhetsstandarder för enheter som använder knappbatterier, inklusive de som är vanliga i dykutrustning.