Equipment mosaic

Utrustning

Section

Fourth Element Scout Mask

Fourth Element, Scout Mask, Rosemary E Lunn, Roz Lunn, XRay Mag, X-Ray Magazine, scuba diving equipment
Two skirt colours, four different lenses, four coloured straps. You have 32 options with Fourth Element's 'Scout' mask

Fourth Elements slogan är "equipment for adventure". Det var därför bara en tidsfråga innan denna tillverkare tittade bortom sitt kärnsortiment av termiska skydd och badkläder, och grenade ut. Och katalysatorn? Ironiskt nog, Covid-19.