Annonce

Sex and vold blandt hummere

Sex and vold blandt hummere

En svensk undersøgelse har påvist, at hummere ikke viger tilbage for en rigtig slåskamp. Selvom USA og Europa er langvarige allierede, er deres hummerbestande ikke ubekendte med fjendtligheder.

Undersøgelsen gik ud på at studere den kemiske kommunikation involveret i aggressiv og reproduktiv adfærd hos den europæiske hummer (Homarus gammarus). Både mandlige og kvindelige individer etablerede og fastholdt dominans, men kønnene brugte forskellige strategier til at opretholde dominansen.

Mandlige tabere anerkendte individuelle kampmodstandere og undgik dem efterfølgende, men kæmpede aktivt mod ukendte dominanter. I modsætning hertil undgik kvindelige tabere både kendte og ukendte dominanter, hvilket indikerer, at de reagerer på modstanderens dominansstatus.

Indtrængende amerikanske hummere (Homarus americanus) er gentagne gange blevet fanget i europæiske farvande. Da de to arter er nært beslægtede og har lignende behov for føde og husly, kan aggressiv og reproduktiv adfærd og kommunikationssignaler være ens og resultere i både konkurrence om ressourcer og muligvis hybridisering.

Aggressive interaktioner mellem europæiske og amerikanske hanhummere viste, at kommunikation og opretholdelse af dominans forekommer mellem de to arter

Annonce