Annonce

Fisk passer på deres makker

Fisk, der almindeligvis, men fejlagtigt, anses for at være ufølsomme, asociale og uintelligente, er i stand til at forhandle om samarbejde, har australske forskere fundet ud af.

Masked spinefoots (S. puellus)
Masked spinefoots (S. puellus)

Blandt par af kaninfisk (Siganidae) indtager én fisk ofte en opretstående og vagtsom positur, mens partneren fouragerer i små sprækker i revet.  Parrets adfærd er stærkt koordineret, og partnere bytter regelmæssigt position og roller, hvilket resulterer i en ligelig fordeling af tid til at søge føde.

Smartere end vi troede

Gensidighed antages ofte at forudsætte komplekse kognitive evner, og det er derfor blevet hævdet, at sådan adfærd vil være afgrænset til dyr, der besidder sådanne egenskaber.  Det foreliggende eksempel indikerer imidlertid at fisk udmærket er i stand til at udvise gensidighed i deres adfærd.

Sammenlignet med enkeltindivider kan par, ved fælles indsats, være årvågne i længere tid, hvilket indikerer at den gensidige hjælp er værdifuld. Fisk, der samarbejder som par, finder mere føde og trænger dybere ned i sprækker end enkeltindivider, hvilket indikerer at sikkerheden, der opnås ved at en årvågen partner holder udkig, mere end opvejer omkostningerne derved.

”Vi har observeret, at kaninfiskepar koordinerer og opretholder et ganske rigidt vagtskema hvilket skaber den fornødne sikkerhed, for at deres partner trygt kan søge efter føde," siger Dr. Simon Brandl fra ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies. "Ved at påvise, at fisk, som almindeligvis anses for at være ufølsomme, asociale og uintelligente, er i stand til at finde ind i et gensidigt samarbejde, har vi fundet bevis for, at samarbejde måske ikke er så eksklusiv en adfærd som tidligere antaget.

Disse resultater giver yderligere næring til bestræbelserne på at forstå fisk som højt udviklede organismer med kompleks social adfærd. Dette kan også medføre, at vi må ændre holdning til, hvordan vi studerer og behandler fisk etisk.

Prof. David Bellwood, Centre of Excellence for Coral Reef Studies.

Annonce