Annonce

Marinarkæologer er nu færdige med udgravning af sjældne skibsvrag

Marinarkæologer er nu færdige med udgravning af sjældne skibsvrag

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet har netop afsluttet en monumental opgave: udgravningen af to hidtil ukendte skibsvrag i sejlrenden 'Svælget' udfor Amager. Disse skibsvrag blev opdaget under forundersøgelser forud for By og Havns anlægsprojekt Lynetteholm i Københavns Havn.

Skibstømmeret var overgroet med tang og havplanter, der forsigtigt skal fjernes fra skibet, før det kan undersøges og dokumenteres. Marinarkæolog: Andreas Bloch.

Efter seks måneders intensivt arbejde er de arkæologiske undersøgelser nu afsluttet, og de sidste skibsdele er ankommet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Her vil de blive nøje undersøgt, opmålt og dokumenteret for at afdække deres historie.

Det er sjældent, at arkæologiske skibsvrag bliver fuldstændigt udgravet og bjærget. Men i dette tilfælde var det nødvendigt, da skibene lå i en sejlrende, der skulle udvides og uddybes. Derfor blev beslutningen truffet: skibene skulle bjærges.

De to skibsvrag repræsenterer forskellige tidsperioder i Danmarks historie. Det første er et mindre lastfartøj fra 1800-tallet, der transporterede gule mursten. Dets forlis var voldsomt, hvilket er tydeligt fra de mange skader og spredte planker fundet på havbunden. Dette skib vidner om en tid, hvor småskibsfart var essentiel for Danmarks økonomi og infrastruktur.

Kogge

Det andet skib, dateret til omkring 1329, er sandsynligvis en 'kogge', en skibstype populær i Østersøen i middelalderen. Dette skib er af særlig betydning, da det kan give uvurderlig indsigt i skibskonstruktion og handel i 1300-tallet.

Mens udgravningen og bjærgningen nu er afsluttet, begynder den næste fase af projektet: analyse og dokumentation. Marinarkæologerne vil nu dykke ned i detaljerne af hvert skib, undersøge deres konstruktion, oprindelse og historie. Dette arbejde vil blive udført på Vikingeskibsmuseet, hvor besøgende kan følge med i processen.

Disse skibsfund er ikke kun vigtige arkæologiske artefakter; de er også vidnesbyrd om fortidens mennesker, deres liv og de udfordringer, de stod overfor. Som Morten Johansen fra Vikingeskibsmuseet bemærker: "Et skibsfund er ikke bare en dynge brædder. Det er et øjebliksbillede, der har fastholdt et frygteligt drama for eftertiden."

Interesserede kan se frem til en dokumentarserie fra DR, der følger hele processen fra start til slut, planlagt til at blive vist i foråret 2025.

Annonce