Annonce

Slangestjerner kan lære uden at have en hjerne

Til trods for, at slangestjerner ikke har en egentlig hjerne, er de alligevel i stand til at lære ved at associere.

Slangestjerne er en søstjernelignende pighud.

I stedet for en hjerne eller øjne har slangestjerner nervetråde, der løber ud i hver af deres fem arme fra en nervering nær munden. 

Ikke desto mindre har de, ifølge en nylig undersøgelse, evnen til at lære ved association, hvilket indebærer at lave en association med forskellige stimuli via en proces, der kaldes klassisk konditionering (ligesom Pavlovs hunde eller børn, der lærer ikke at røre ved en gryde med kogende vand, efter at være blevet skoldet).

Gennemførelse af forskningen

I en undersøgelse, der forløb over 10 måneder, blev 16 slangestjerner placeret i individuelle akvarier. Hos otte af dem blev lyset dæmpet i 30 minutter, hver gang de blev fodret med en reje. De andre otte blev fodret under oplyste forhold. De blev også udsat for en 30 minutters mørkeperiode, men aldrig når de blev fodret. 

Uanset om det var lyst eller mørkt, gemte alle dyrene sig bag filtrene i akvarierne det meste af tiden og kom kun frem, når det var spisetid. Med tiden lærte de otte, der blev fodret under lysdæmpede forhold, at forbinde mørke med mad – de kom ud af deres skjul, når lyset blev dæmpet, selv før der blev lagt mad i akvarierne. 

Denne adfærd blev gentaget, selv efter at forskerne ikke havde fodret dem, når lyset var dæmpet i 13 dage i træk. ”Når vi ved, at slangestjerner kan lære, betyder det, at de ikke bare er robot-ædere som små Roombas, der rydder op på havbunden,” siger hovedforfatter Julia Notar, der udførte forskningen som en del af sin ph.d. i biologi på Duke University.

Næste fase

Notar har nu til hensigt at finde ud af, hvordan slangestjerner formår at lære og huske ved hjælp af deres unikke nervesystem. Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort i tidsskriftet Behavioral Ecology and Sociobiology

Annonce