Annonce

Forsuring af havet kan føre flere invasive arter til danske farvande

Forsuring af havene kan føre til, at flere invasive arter af alger, gopler, krabber og skaldyr breder sig til nye områder med skadelige konsekvenser til følge, ifølge forskere fra Plymouth University.

Carcinus maenas er en almindelig strandkrabbe og en vigtig invasiv art, der er opført blandt de 100 ”verdens værste fremmede invasive arter”. (Foto: Hans Hillewaert/Wikimedia/CC BY-SA 4.0 DEED)

Havforsuring påvirker biologiske processer i en bred vifte af marine taxa (grupperinger af arter – red.). En ny undersøgelse, som er offentliggjort i Research and Reports in Biodiversity Studies, viser, at specielt koralrevene i troperne står over for en lang række indbyrdes forbundne problemer (blegning, korrosion, sygdom, spredning af tang, invasive arter), som alle er forårsaget af stigende CO2-niveauer.

Baseret på en syntese af de hidtil tilgængelige beviser forudsiger forfatterne øget vækst og toksicitet hos skadelige algeopblomstringer og en betydelig stigning i invasive alger, som følge af øgede mængder af CO2. Der forventes også en øgning af opblomstringer af gopler, da de er meget modstandsdygtige over for forsuring. 

Virkningerne af havforsuring på invasive bløddyr (f.eks. østers), skadelige pighuder (f.eks. tornekronesøstjerner) og en lang række andre taxa vil variere afhængigt af lokalitet.

I USA er vor hjemlige strandkrabbe (Carcinus maenas) for eksempel invasiv og modstandsdygtig over for forventede stigninger i CO2, og dens indvirkning forventes at stige, da den lever af organismer, der påvirkes negativt af havforsuringen.

Vi er vidne til, at invasive arter spreder sig og skaber problemer – såsom opblomstring af giftige gopler og rådnende algemåtter. Baseret på en syntese af de beviser, der er tilgængelige til dato, forudsiger vi, at problemerne er forbundet og dermed kun vil blive værre som følge af stigende CO2.

—Professor Jason Hall-Spencer, hovedforfatter af rapporten

 

Kilde(r)
Plymouth University
Annonce