Annonce

Kurser i Marinbiologi

Kurser i Marinbiologi

Biologiudvalgets planlagte aktiviteter for 2024.

Kursus: Marinbiologi - Koralrev

Kursisterne vil erhverve sig indgående viden om udbredelse, opbygning, funktion og livscyklus af varmtvandskoraller og dyreliv. På kurset vil der ligeledes være mulighed for at se levende koraller i mikroskop.

Kurset er opdelt i en teoretisk del, der kommer til at foregå over en weekend.  Derudover en enkelt dag senere, hvor deltagerne præsenterer en opgave, som de har valgt at fremlægge for de andre kursister.

Datoer:  27-28 januar samt 17. februar 2024 i Dykkerklubben Helgoland, København.

Kurset er lagt op på Tailer, DSF´s medlemssystem, hvor man kan læse mere om kursets indhold.

Kursus: Marinbiologi - Nordisk

Kurset forløber over tre dage, der fordeler sig over en weekend og en enkelt efterfølgende dag som afholdes 2-3 uger efter.  Kursets første dag beskæftiger sig med teori om havets dyr og planter, samt de fysiske forholds betydning for livet i havet. Den følgende dag dykkes der om formiddagen og kursisterne indsamler dyr og planter ind. Efter dykningen får deltagerne mulighed for at at finde ud af hvad de har taget med op ved brug af mikroskop, bøger og plancher. 

Efter et par uger mødes vi igen. Her vil kursisterne fremlægge en opgave, som de har arbejdet med i den mellemliggende periode.

Planlagte kurser: Der er to kurser under udarbejdelse. Det er et på Sjælland i foråret og et på Fyn i efteråret. Kurser vil blive lagt op på Tailer, DSF´s medlemssystem, når alle aftaler er på plads. 

Kursus: Stenrev

Formålet med dette kursus er introducere deltagerne til vigtige dyre- og plantegrupper på stenrevet. 

Kurset er delt op i to dele:

Den ene del er et on-line møde et par dage for selve kurset. På dette on-line møde vil i blive præsenteret for den almene/basis viden om planter- og dyreliv, geologi mv. 

Den anden del forløber over en enkelt dag hvor der er fysisk fremmøde. Om formiddagen vil der komme et oplæg om teori om livet i og omkring specielt stenrevet. Resten af dagen er det være dykning med opsamling af planter og dyr. Efter dykning er opgaven via mikroskop og bøger at finde ud af, hvad der er blevet taget med op.

Planlagt kursus: Kurset forventes afholdt i midten af august 2024 i Kalundborg/Røsnæs. Kurset vil blive lagt op på Tailer, DSF´s medlemssystem, i starten af det nye år når sted og dato ligger klar. Her vil man kunne finde mere information om kursusindhold og program.

Kursus: To dags togt med kutter fra Skagen/Frederikshavn

Dette kursus er endnu under planlægning. Målet er at sejle ud til forskellige dykkerdestinationer. Der overnattes på land. Undervisningen foregår dels on-line inden vi mødes og dels vil der under togtet blive undervist i dyre- og planteliv, som man vil kunne møde under dykningen.  Efter dykningen vil der blive mulighed for at undersøge opsamlede emner ved hjælp af mikroskop, bøger mv.

Da dykning med kutter er meget afhængigt af vejret, vil der blive planlagt alternative muligheder for dykning. Kurset er planlagt til at blive afholdt i sommeren 2024. Information om kurset vil blive lagt op på Tailer, når kursusprogram er færdigt.

Lån en biolog

Biologiudvalget kommer gerne ud og deltager på et åbentvands dyk. Vi hjælper med at samle dyr og planter ind under dykket. Efter dykket finder vi fællesskab ud af hvilke emner der er blevet fundet.

Biologiudvalget har allerede planlagt deltagelse i Skawtræf i pinsen i Skagen og juniorsommerlerjen i 2024

Ret henvendelse til:  Biologi udvalg - Dansk Sportsdykker Forbund biologi.udvalg@sportsdykning.dk

Meld jer til vores facebookgruppe: På denne side kommer der mange slags informationer: Det er reklame for vores kurser, gruppens medlemmer interne oplevelser med billeder mv. Det kunne f.eks. være at I har fundet noget, som I ikke har set før, og gerne vil finde ud af hvad er.

Tilmelding: Dansk Sportsdykker Forbund Biologiudvalgs Venner

 

 

 

 

 

Annonce