Advertisement

Aqualung Helix Compact Pro

Aqualung Helix Compact Pro

Posted in:

Du behöver inte vara stor för att göra stor skillnad. Den tanken inspirerade till Helix Compact Pro. 

Helix Compact Pro är den minsta och mest kompakta regulatorn som Aqualung någonsin har producerat. Den är utformad för både varmt och kallt vatten, vilket innebär att den är perfekt för de som reser mycket, den som packar lätt eller den lokala dykare som helt enkelt vill ha en bra prestanda per kilo. Trots att Helix Compact Pro är utrustad med venturi-vred och justering av andningsmotståndet så väger den 30 % mindre än en vanlig regulator. Förstasteget är utrustat med Auto-Closure Device vilket förhindrar vatten att komma in i förstasteget när du har tagit bort det från flaskan, tillexempel vid sköljning.

 

Aqualung Helix Compact Pro 

You do not have to be big to make a big difference. This is the thought behind the Helix Compact Pro. The Helix Compact Pro is the smallest and most compact regulator Aqualung has ever produced. Designed for both warm and cold water, it is perfect for the frequent traveller, the light packer or the local diver who simply wants great performance per kilo. Despite being equipped with venturi knobs and breathing resistance adjustment, the Helix Compact Pro weighs 30% less than a standard regulator. The first stage is equipped with an auto-closure device, which prevents water from entering the first stage when it is removed from the tank, for example when rinsing.  aqualung.com

Andra artiklar och nyheter om detta läga eller varumärke

    Utrustning