Advertisement

Ocean Plan UCNS

Ocean Plan UCNS

Posted in:

Underwater Communication and Navigation System (UCNS) är ett system där dykdatorerna kan skicka information till varandra såsom riktning, djup, avstånd och även textmeddelanden.

Underwater Communication and Navigation System (UCNS) består av en dykdator med navigeringsfunktion, undervattenslokaliseringsfyr och en landenhet, som direkt kan ge undervattensposition och undervattenskommunikation mellan flera enheter. Den uppfyller kraven för undervattenspositionering i realtid, 3D-navigering under vatten, SOS-nödlarm, varning för onormalt tillstånd och textkommunikation mellan dykare eller mellan dykare och ytan. Undervattenskommunikations- och navigationssystemet har en räckvidd på 400 till 1 500 meter. Det stöder sammankoppling av 2 till 6 enheter. Flera minienheter kan anslutas till en huvudenhet eller till en landenhet. Huvudenheten kan då förses med information som riktning, avstånd och djup från flera minienheter. UCNS kan användas för teknisk dykning, kommersiell dykning, fritidsdykning, marinbiologi och arkeologiska dykningar.

Andra artiklar och nyheter om detta läga eller varumärke