Advertisement

DE-OX Sub Multigas Color digital analyzer

Posted in:

Sub Multigas Color digital analyzer, är en analysator som kan analysera det mesta för den som behöver veta gasinnehåll in i minsta molekyl.

Sub Multigas Color digital analyzer är en analysator som kan anslutas till ett stort antal sensorer. Dess tillämpningar inkluderar kontinuerlig övervakning av omgivande gaser, hyperbariska kammare, rebreather, luftkvalitet etc. 

Standardkonfigurationer inkluderar syre, koldioxid, kolmonoxid, luftfuktighet och VOC (flyktiga organiska föreningar). Det är möjligt att ansluta instrumentet till många andra sensorer och att ändra sensorernas och instrumentens konfiguration. Instrumentet installeras i en extra kraftig vattentätt låda. Det är lätt att installera fler sensorerna på den externa panelen i lådan. Analysatorn kan analysera luftkvalitet enligt kraven i EN 12021 Respiratory equipment -Compressed gases for breathing apparatus.

Andra artiklar och nyheter om detta läga eller varumärke