Övriga nyheter i detta nummer

Foto af Peter Symes

Förnyelse och omlokalisering är nyckeln till framgång och markerar början på en ny era för DykMässan

Reese's Law föreskriver viktiga säkerhetsstandarder för knappbatterier i dykutrustning, vilket innebär en betydande förändring av konsumentproduktsäkerheten.