Skandinavien

Waterproof jublar över en lyckad dykmässa.

DykMässan, Scandinavian Dive Show 2024

Det var en lättnad att se folkmassorna komma in på DykMässan på morgonen lördagen den 10 februari. Tommy Jarnbrink, grundare och huvudarrangör, tillsammans med X-Ray Mag-teamet, arbetade outtröttligt för att organisera och marknadsföra mässan till både lokala och internationella nätverk, i syfte att locka nya deltagare. Efter 2023 års upplaga blev det uppenbart att ett nytt format var avgörande för mässans framtid. DykMässan (Scandinavian Dive Show) behövde en förnyelse! Den föregående upplagans låga deltagarantal visade på behovet av betydande förändringar.

Kontakta arrangören Tommy Jarnbrink för ytterligare information om DykMässan nästa år.

Videofil

Provdyk erbjöds i poolen som var uppställd mellan båtutställningshallarna och DykMässan.